Rules

SPA fastställer tävlingsregler som ska gälla för spel i Sverige. SPA:s handicapkommitté följer de regler som gäller enligt Hurlingham Polo Association, HPA:

http://www.hpa-polo.co.uk/rules-regulations/rules-and-regulations/

BB18-Rules