Rules

SPA fastställer tävlingsregler som ska gälla för spel i Sverige. SPA:s handicapkommitté följer de regler som gäller enligt Hurlingham Polo Association, HPA:

HPA Rules & Regulations 2016