Welcome to Swedish Polo Association

Förbundet Swedish Polo Association är en ideell förening med syftet att verka för vidgad kännedom om och utveckla polosporten i Sverige, samarbeta med Internationella Poloförbundet (FIP) samt att samla alla vänner av polosporten kring sådana gemensamma uppgifter och aktiviteter som främjar dessa syften. Förbundet skall dessutom bedriva utbildningsverksamhet för att främja samma intressen.

SPA ansvarar för utarbetande av tydliga regler i Sverige för spel, hästhållning och arrangemang av officiella tävlingar. SPA ska vidare ansvara för formella internationella kontakter. SPA ska därtill stödja utbildningen av domare och instruktörer, arrangerandet av nationella och internationella mästerskap samt föra register över tävlingsresultat och hålla tävlingskalender.
SPA utser en handicapkommitté som ska följa de regler som gäller enligt Hurlingham Polo Association, HPA.
SPA ansvarar för informationsmaterial, kontakt med massmedia, samordning av uppvisningar av riksbetydelse.

Contact

Styrelsen nås på mailadressen: info@swedishpoloassociation.se